na vrh

Spajanje porodice

Pravo na spajanje porodice u Srbiji ima svaki strani državljanjin koji ispunjava uslove definisane Zakonom o strancima u R. Srbiji. Spajanje porodice je u većini slučajeva moguće, ali se ponekad ispostavi težim nego što mora biti.

U pogledu ostvarenja prava na spajanje porodice, svaki stranac koji živi i radi u Srbiji može samostalno podneti zahtev. Budući da postoje specifični uslovi, kao i posebna dokumentacija koja se mora priložiti uz zahtev za spajanje porodice, ovaj proces može oduzeti poprilično vremena.

HMC DIGITAL nudi kompletne usluge za ostvarivanje prava na spajanje porodice svim zainteresovanim stranim državljanima koji žive u Srbiji i njihovim porodicama u inostranstvu. Usluge podrazumevaju proveru ispunjenosti uslova za spajanje porodice, prikupljanje dokumentacije, popunjavanje neophodnih obrazaca i ostale usluge za uspešno okončanje procesa spajanja porodice.

Šta sve možemo učiniti za vas po pitanju spajanja porodice možete pogledati na linku Spajanje porodice u Srbiji, a i naručiti paket u samo nekoliko minuta.

Osnovni uslovi za spajanje porodice srtanca u Srbiji

Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice može se odobriti za tri kategorije stranaca:

1. strancu koji je član uže porodice državljanina Republike Srbije

2. strancu koji je član uže porodice stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem

3. strancu koji je član uže porodice stranca kome je u Republici Srbiji odobren azil

Zakon o strancima pod užom porodicom podrazumeva supružnike, vanbračne partnere, njihovu decu bilo da su rođena u ili izvan braka, kao i pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak.

Izuzetno, krug lica koja čine užu porodicu može biti i proširen na određene kategorije lica i to iz razloga zavisnosti i nepostojanja adekvatne porodične brige u zemlji porekla, kao i iz razloga nemogućnosti člana porodice da podmiruje svoje potrebe zbog zdravstvenog stanja.

U svakom slučaju, da bi došlo do spajanja porodice po osnovu Zakona o strancima, potrebno je da budu ispunjeni opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka koji, između ostalog, podrazumevaju obavezu podnošenja ličnih dokumenata i prijave adrese, kao i dokaza o sredstvima za izdržavanje tokom boravka, o zdravstvenom osiguranju, o opravdanosti zahteva i o uplati administrativne takse.