na vrh

Boravišna dozvola

Izdavanje boravišne dozvole za strance u Srbiji se radi na osnovu podnošenja zahteva u skladu sa odredbama Zakona o strancima kroz zakonom propisane procedure. Boravak stranca u R. Srbiji mora biti prijavljen nadležnim institucijama bez obzira po kom osnovu on boravi u zemlji. U nekim slučajevima boravak stranca prijavljuje sam stranac, dok u drugim slučajevima to radi ovlašćeno lice, po raznim osnovama. Ukoliko kao stranac želite da pribavite boravišnu dozvolu po bilo kom osnovu, postoje dva načina:

1. Da se samostalno informišete i tražite informacije o svakom koraku prijave boravka u R. Srbiji.

2. Da sav administrativni rad na uspešnom pribavljanju boravišne dozvole prepustite nama kao profesionalnoj agenciji za ostvarivanje prava boravka za strance u Srbiji.

Ako se odlučite za naše usluge, možete očekivati veoma efikasnu saradnju, profesionalan i ljubazan pristup, kao i kompletne odgovore na sva pitanja u procesu izdavanja boravišne dozvole (šta je potrebno od dokumenata i obrazaca, kada i kome se predaju, koliko se čeka i šta možete očekivati od potencijanih prepreka na putu do uspešnog dobijanja boravišne dozvole.

Naše usluge u vezi sa boravišnom dozvolom možete naručiti klikom na Boravišna dozvola za strance.

Na ovom linku se možete upoznati sa konkretnim uslugama koje nudimo, a jednostavnim popunjavanjem podataka i slanjem narudžbenice, možete ih naručiti. Nakon naručivanja ćemo vas kontaktirati putem e-maila koji ste naveli u formularu i objasniti dalje korake.

Na koje načine sve može stranac da boravi u Srbiji?

Stranac u Republici Srbiji može prema dužini boravka može biti na:

  • kratkotrajnom boravku
  • boravku po osnovu vize za duži boravak
  • privremenom boravku (do jedne godine)
  • stalnom nastanjenju

Stranci mogu da borave na teritoriji Republike Srbije na tri načina, a boravak može biti:

  • boravak do 90 dana
  • privremeni boravak
  • stalno nastanjenje