na vrh

Radna dozvola

Ukoliko želite da kao stranac boravite i radite u Srbiji, u tom slučaju ste dužni da podnesete zahtev za odobrenje privremenog boravka. Nakon toga je potrebno da pribavite radnu dozvolu kako biste mogli da se zaposlite i radite u nekoj od firmi u Srbiji. Ova radna dozvola podrazumeva da sami tražite posao u Srbiji i da nemate poslodavca koji bi za vas uradio sve nephodne radnje u cilju dobijanja radne dozvole.

Kako do radne dozvole za strance u Srbiji?

Kao i za pribavljanje boravišne dozvole za strance, tako i za dobijanje radne dozvole postoje 2 načina:

1. Ukoliko želite da sami započnete proces izdavanja radne dozvole u R. Srbiji, to možete učiniti istražujući šta je sve potrebno i koje korake treba i kada preduzeti. Tu postoji i pitanje pribavljanja dokumentacije i obrazaca koje treba popuniti i predati različitim institucijama. Budući da dobijanje radne dozvole za strance podrazumeva više radnji i složenjiji proces od dobijanja boravišne dozvole, potrebno je dobro se pripremiti.

2. Ako ne možete, ne želite da samostalno ulazite u proces pribavljanja radne dozvole ili ste proces započeli a ne znate kako da ga završite, naša agencija vam stoji na raspolaganju. Naša pomoć oko izdavanja radne dozvole u R. Srbiji je često nezamenljiva. Naš tim poznaje sve zakone koji se odnose na boravišne i radne dozvole za strance, imamo spremna uputstva i sve obrasce u elektronskoj formi. Naručite naš paket usluga u vezi sa izdavanjem radne dozvole za strance i nećete imati nikakvih problema da dođete do svog cilja.

Naše usluge u vezi sa dobijanjem radne dozvole možete naručiti klikom na Radna dozvola za strance.

Prema zakonima R.Srbije, postoje dve vrste dozvola za rad. Izdaju se kao:

  • lična radna dozvola
  • radna dozvola

Lična radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja strancima omogućava da se slobodno zaposle, kao i da ostvare pravo na samozapošljavanje. Takođe im omogućava da ostvare pravo za slučaj nezaposlenosti.

Ova dozvola izdaje se na zahtev stranca u sledećim slučajevima:

  • ako stranac ima odobrenje za stalno nastanjenje
  • ako strano lice ima status izbeglice
  • ako pripada posebnoj kategoriji stranca

U skladu sa Zakonom, kojim se uređuje i boravak stranaca u našoj zemlji, lična radna dozvola može se izdati i radi spajanja porodice. Ona se izdaje na zahtev člana uže porodice tog stranca.

Druga vrsta dozvole za rad je radna dozvola, koja se izdaje kao:

  • radna dozvola za zapošljavanje
  • radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja
  • radna dozvola za samozapošljavanje

Lična radna dozvola i radna dozvola za zapošljavanje ne mogu biti izdate istovremeno. Za jedan vremenski period samo jedna dozvola za rad može biti izdata.