na vrh

Radna dozvola

Kada se govori o radnoj dozvoli za pravna lica, to se odnosi na slučajeve kada poslodavac iz Srbije želi da zaposli stranca na nekoj od pozicija u firmi. Stranac i poslodavac mogu dogovoriti sve uslove pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu, ali ne mogu potpisati ugovor o radu. Da bi stranac postao zaposleni u firmi poslodavca koji je registrovan u R. Srbiji, mora proći proceduru izdavanja radne dozvole po odgovarajućim kriterijumima. Takođe je neophodno i da poslodavac pre podnošenja zahteva ispuni određene uslove propisane zakonima.

Kao i u slučaju podnošenja zahteva za boravišnu i radnu dozvolu za fizička lica, i ovde postoje dva načina, samostalno započinjanje procedure i ulazak u proceduru izdavanja radne dozvole uz profesionalnu pomoć.

1. Da bi poslodavac, odnosno njegov predstavnik, mogao da započne proceduru izdavanja radne dozvole za stranca koji treba da postane zaposleni, prvo mora da prikupi sve neophodne podatke o strancu, prouči zakone i prikupi potrebne obrasce. Na kraju, prikupljenu dokumentaciju treba da preda odgovarajućim institucijama u R. Srbiji na razmatranje i odlučivanje. Ponekad samo jedan dokument ili pogrešno popunjen obrazac može da košta dosta vremena i novca.

2. Uz našu profesionalnu pomoć oko dobijanja radne dozvole za strance nema gubitka vremena i novca, jer mi poznajemo zakone do detalja i imamo pravni tim koji je ovaj posao uspešno uradio za desetine klijenata. Ako želite da kroz proceduru zapošljavanja stranca prođete brzo i jeftino, naručite naše usluge i dobićete maksimalnu pomoć u veoma kratkom roku.

Nudimo kompletan outsourcing oko pripreme i prikupljanja dokumentacije za podnošenje zahteva za radnu dozvolu.

Naše usluge u vezi sa radnom dozvolom za strance možete naručiti klikom na Radna dozvola za strance.

Radna dozvola za zapošljavanje stranaca

Radne dozvole za zapošljavanje su dozvole za rad koje omogućavaju strancima da sa poslodavcima iz Srbije zaključe Ugovor o radu. Ova vrsta radne dozvole za zapošljavanje odobrava se za određeni vremenski period, a najduže koliko traje privremeni boravak.

Poslodavac i stranac mogu zaključiti ugovor o radu na određeno vreme, ali nema smetnji i ako se ugovor o radu zaključi na neodređeno. Ukoliko je trajanje ugovora o radu duže od perioda na koji je stranom državljaninu izdata dozvola za rad ugovor mora imati u posebnom članu klauzulu ništavosti ili raskida. Ugovor o radu prestaje da važi ukoliko stranac ne pribavi novu radnu dozvolu, nakon što istekne period važenja postojeće dozvole za rad.

Radna dozvola za zapošljavanje stranaca izdaje se na zahtev poslodavca. Da bi mogao da zaposli strano lice poslodavac mora ispuniti uslove u skladu sa Zakonom i važećim propisima. To su:

  • da pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nisu otpuštani zaposleni (zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje),
  • da poslodavac deset dana pre podnošenja zahteva nije pronašao državljane Republike Srbije koji ispunjavaju kriterijume (lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada, stranci sa ličnom radnom dozvolom, lica koja imaju odgovarajuće kvalifikacije i nalaze se evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje),
  • da priloži predlog ugovora o radu ili druge vrste ugovora.

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja stranaca

Druga vrsta radne dozvole je radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja. Ona se izdaje se na zahtev poslodavca za:

  • upućena lica,
  • kretanje u okviru privrednog društva,
  • nezavisne profesionalce,
  • osposobljavanje i usavršavanje.